کاربرد ژئوتکستایل در حفاظت و اجرای ژئوممبرن در سدسازی

حفاظت ژئوممبرین

ژئوتکستایل ها به طور موثر به عنوان بالشتک حفاظتی از لایه های کنترل ضایعات در مقابل سوراخ شدگی و صدمات دیگر حفاظت می کند . لایه های ژئوممبرین ، سازه های پوششدار و بی پوششی نبافته بسیار محکم برای تقویت سیستم های لایه ای و حفاظت از لایه های ژئوممبرین در مقابل فشارهای شدید ناشی از اختلافات سطح به کار می روند . بدون لایه های محافظ ، لبه های تیز مواد زیرزمین و مواد زائد موجب آسیب دیدنی ممبرین شده و نهایتا از کیفیت و کارایی لایه ها می کاهد ، لایه های نبافته و لایه های ترکیبی به عنوان حفاظ در مقابل صدمات مکانیکی به کار می روند . لایه های نبافته سنگین وزن با وجود حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرمی ، ژئوممبرینها را محافظت می کند .

 

سدسازی


کاربرد ژئوتکستایل در زمینه سدسازی برای ضد آب سازی و جلوگیری از نشت آب از بدنه سد شده و از تخریب تدریجی آن جلوگیری می نماید . در این کاربرد ، ژئوتکستایل سنگین (oz/yd14) به عنوان لایه محافظ غشا ژئوممبرین ( که نقش لایه غیرقابل نفوذ را نسبت به آن بازی می کند ) استفاده می شود . ژئوتکستایل همچنین به عنوان زهکشی سطح دیواره سد و انتقال رطوبت به زهکش های پایین سد عمل می کند .