کاربرد ژئوتکستایل در زهکشی و نگهداری مایعات

زهکشی زیرزمینی

ژئوتکستایل جایگزین فیلنرهای خاکی متداول برای زهکشی تقریبا تمام ساختار از جمله سیستم های کنترل آب زیرزمینی ، فرش جاده ها ، زیرساخت های ساختمان ، سدها و دیوارها می باشند . در مقایسه با فیلترهای خاکی سنتی ، ژئوتکستایل ها علاوه بر ایجاد یک زهکش پیوسته و مناسب ، خاک برداری و تاثیرات زیست محیطی را کاهش داده و موجب کاهش عمده هزینه ها می گردد . ژئوتکستایل های بی بافت سبک وزن تا وزن متوسط مناسب کاربرد فیلتر زهکش بوده و اجازه می دهند که آب زیرزمینی از هسته های زهکشی بگذرند و در عین حال از بسته شدن و گیر کردن سیستم های زهکشی ، با خاک مجاور جلوگیری می کند . ژئوتکستایل های نیمه سنگین بی بافت وقتی در تماس نزدیک با یک ژئونت یا سنگ زهکش قرار می گیرد می تواند ضایعات و خاک را فیلتر نماید و در عین حال به آب و مایعات شیمیایی اجازه عبور می دهد .

کنترل نگهداری ضایعات

کنترل ضایعات و طرح های پاکیزه سازی زمین نیاز به ژئوتکستایل هایی با خواص فیزیکی پایدار و کیفیتی تولید مناسب دارد در کاربردهای زیست محیطی ، ژئوتکستایل باید خواص مهم و حیاتی را در حالی که در معرض محیط های شدیدا شیمیایی هستند ، حفظ نماید. کاربرد ژئوتکستایل در فیلتراسیون مایعات و سیستم های جمع آوری گاز و نیز محافظت از لایه ژئوممبرین ، پوششهای ضایعات می باشد ، ژئوتکستایل ها برای ضایعات شهری و محل دفن زباله ها و ضایعاتی مضر و خطرناک ، تالابه ای تصفیه پیاز ، همچنین مخازن نگهداری و کنترل ضایعات و دیگر سیستم های نگهداری سطحی توصیه شده اند .