کاربرد ژئوتکستایل در خطوط راه آهن

زیرسازی خط آهن

ژئوتکستایل در کاربرد موجب تثبیت خط آهن می‌گردد و با توجه به شرایط محل ، یک یا چند نقش اصلی را ایفا می کند : حفظ هندسه بستر خط آهن برای عملکرد موثر ریل ، حیاتی می باشد . ژئوتکستایل در نقش جداسازی ، بین مواد پی ( ballast) و زیر پی ( subballast) ریل واقع می گردد . وقتی مواد subgrade در اثر حرکت قطار و نیروی گویش آن به درون لایه پی و زیرین پمپاژ می شود ، می تواند بستر غیرسطحی را بر این خط آهن به وجود آورد و باعث کاهش سرعت و یا حتی خارج شدن قطار از ریل گردد ، یک ژئوتکستایل جداساز می تواند این مشکل را رفع نماید ،ژئوتکستایل در نقش مستحکم سازی در خطوط جدید و یا خطوط تعمیری با توزیع فشار وارده به Subgrade موجب افزایش تحمل آن گردد . ژئوتکستایل به مهارسازی مواد پی و زیر پی در مقابل حرکات جانبی کمک می کند و از این طریق خواص انسجامی و تحمل فشار را حفظ می کند ، ژئوتکستایل همچنین مکانیزمی را برای زهکشی جانبی ( حاشیه ها ) ایجاد می کند و عملکرد زهکشی را بهبود می بخشد .

مکانیزم عملکرد ژئوتکستایل

تو یه مناسب وزن خاک برسطح لوله توان کششی و عدم گسیختگی ژئوتکستایل مثبات تحکیم خط های آهن
با استفاده از ژئوتکستایل های نبافته روی لایه ی زیرین نرم و مرطوب طول عمر جاده و خط آهن افزایش می یابد . این عملکرد با جلوگیری از ورود مخلوط ریگ و سنگ و شن و ماسه به درون لایه زیرین ایجاد می شود . پی بافت های سنگین وزن برای ثبات خط آهن مناسب می باشند ، استفاده از ژئوتکستایل و زیربستر خط آهن این اطمینان را می دهد که خاکریز خط آهن ، بارهایی را که برای آن پیش بینی شده را تحمل می‌کند .قاومت کافی برای غلبه بر نیروی شناوری را تضمین می نماید . علاوه بر این خاصیت جذب آب توسط ژئوتکستایل باعث می گردد که آب های نفوذ به کانال را جذب کرده و با قابلیت آب گذاری و عبور از سطح خود موجب کنترل جریان آید. محل تراشه حفر شده می گردد.