کاربرد ژئوتکستایل در کنترل فرسایش خاک و دیوارها

کنترل فرسایش

ژئوتکستایل جاگیرین فیلترهای دانهای و تفکیک شده ستگریزهای در زیر سنگ چینی ها (Rip Rap ) یا بلوک های بتون آرمه می‌گردند و در مواردی از جمله کانالهای زهکشی ، سواحل ، سیستماتیک حفاظتی و اسکله و سدهای خاکی به کار می روند. بدون یک فیلتر ژئوتکستایل عمل موج و حرکات آب ، خاک‌های Subgrade را در زیرمجموعه سنگریزهای یا لایه آرمه فرسایش می دهند تحلیل لایه Subgrade مزیت آرمه با مجموعه قلوه سنگ ها ( rip rap ) را نتزل می بخشد و موجب لزوم تعمیرات اساسی می گردد ، انتخاب ژئوتکستایل برای کنترل دائمی فرسایش شبیه زهکشی زیرزمینی می باشد با این همه کاربرد های کنترل فرسایش معمولا نیاز به ژئوتکستایل هایی با خواص استحکامی بالا هست کانال های زهکش ، سواحل ، پل و سیستم های حفاظت از خوردکی سازه ها در اثر آب ( آبخوردگی) از مواد کاربردی این نقش از ژئوتکستایل می باشد. بدون حضور ژئوتکستایل فیلتری ، ضربات موج آب ، مواد Subgrade را زیر پوشش سنگی rip rap یا بتن آرمه فرسایش می دهد ، تخریب و فرسایش Subgrade ، مزایا و عملکرد حفاظ سنگی یا آرمه را خنثی می سازد و موجب نیاز به تعمیر اساسی و جایگزین پرهزینه می گردد .

دیوار های محافظ

دیوار های محافظ به مالکان خود این اجاره را می دهند تا کاربرد زمین خود را به حداکثر برسانند با این وجود ساخت یک دیوار سیمانی نقلی ، اغلب به خاطر سنگینی گرانی غیرعملی می باشد . ژئوتکستایل به طور وسیع جهت استحکام بخشیدن به خاکریزها روی خاک های نرم ، سیل بند و دیوارهای نگهدارنده به کار می روند ، ژئوتکستایل ها از نظر بودجه ای ، ساخت دیوار های نگهدارنده را عملی می سازند در حقیقت یک ژئوتکستایل به کار رفته جهت دیوار نگهدارنده می تواند تقریبا با کمتر از نیمی از هزینه یک دیوار نگهدارنده سنتی ساخته شود . ژئوتکستایل های نبافته سنگین وزن مزایای چشمگیری به روش سنتی مانند نصب آسان ، ساخت راحت و توانایی استفاده از مواد خاک برداری شده محل پروژه را دارا می باشد و همچنین ژئوتکستایل ها تقریبا نصف ژئوگریدها هزینه دارند و به طور قابل ملاحظه ای نیروی کمتری را برای نصب نیازمند هستند.