ساخت استخر ژئوممبران

مقدمه امروزه در اکثر زمین های کشاورزی از استخرها جهت ذخیره سازی آب های استخراجی و زیرزمینی استفاده می شود. بیشتر استخرهای آب احداث شده بتني هستند و یا نفوذپذیری بالایی دارند و در کوتاه مدت به مقدار زياي تخريب می شوند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در لایی ابرینه شما را با یک پدیده […]