مقالات

الیاف پلی‌استر چگونه تولید می‌شود؟

How-is-polyester-fiber-produced-min

الیاف پلی استر برای اولین بار به وسیله کی شرکت انگلیسی تولید شد، ولی تحقیقات اولیه برای ساخت این لیف در کشور آمریکا و به وسیله کاروترز آغاز شده بود، با این حال در تحقیقات اولیه کاروترز دو نقص مهم در پلي‌استر تولیدی وجود داشت که این دو نقص به شرح زیر می باشند:

الیاف پلي استر تولیدی به آسانی هیدرولیز می شدند و پایداری آنها در مقابل مواد شیمیایی بسیار پ یین بود.
نقطه ذوب پلی استر تولیدی پا یین بود، به طوری که در مقابل حرارت اطو مقاومتی نداشت.
پلي استر تحت نام های تجاری متفاوت در کشورهای مختلف تولید و عرضه می شوند. پلي استر در کشور آمریکا تحت نام داکرون، در انگلستان تحت نام تریلن، در آلمان تحت ترویرا، در ژاپن تحت نام تترون، در فرانسه تحت نام ترگال و در ایتالیا تحت نام تریتال تولید می شود. الیاف پلي استر در ایران نیز تولید می شوند.

 

 

پلیمر پلی‌استر از تر یکب یک دی اسید مثل اسید ترفتالیک و یک دی الکل مثل اتیلن گلا کیل تولید می شود. این دو ماده هر کی دارای دو گروه فعال هستند هر دی اسید دارای دو گروه کروبکسیل COOH و هردی الکل دارای دو گروه هیدروکسیل OH می باشد.

طرز تهیه الیاف پلي استر

پلیمر پلي استر مورد استفاده برای تولید الیاف نساجی از پلیمریزاسیون اسید ترفتال کی و اتیلن گلا کیل در داخل کی راکتور تحت کنترل با دما و فشار معین و با حضور کاتالیزور مناسب ساخته می شود. از پلیمریزاسیون این مواد، پلي استر به وجود می آید و پلیمر حاصل را در دستگاهی به صورت جامد در آورده و به قطعاتی کوچک به نام چیپس خرد می کنند. چیپس پلیمر را شست وشو داده و خشک می کنند تا رطوبت آن گرفته و آماده تغذیه به دستگاه ذوب ریسی گردد. الیاف پلي استر به روشی ذوب ریسی تولید می شوند. سپس از آماده سازی چیپس پلي استر، آنها را در داخل مخزن تغذیه دستگاه ذوب ریسی می ریزند. چیپس ها ضمن ذوب شدن، با فشار از فیلتر مخصوصی عبور کرده و پلیمر مذاب وارد دستگاه رشته ساز می شود. رشته های فیلامنتی خارج شده از دستگاه رشته ساز بلافاصله سرد شده تا منجمد شوند. پس انجماد، فیلامنت ها برروی بوبین هایی پیچیده می‌شوند. در نهایت، فیلامنت های تولیدی را حدود 7تا 5 برابر طولشان تحت کشش قرار می دهند تا ضمن آرایش یافتگی مولکولی در الیاف، قطر و نمره الیاف به حد دلخواه برسد. فیلامنت های تولید به این روش هم می توانند به صورت فیلامنت درصنعت نساجی مورد استفاده قرار گیرند و هم به صورت الیاف بریده بریده که در طول های کوتاه )در حد طول الیاف پنبه( یا بلند )درحد طول الیاف پشم( برش داده می شوند. در ضمن، فیلامنت های پلي استر مصارفی غیر از تولید پارچه نظیر مصارف صنعتی نیز دارند.

درصورتی که قرار باشد الیاف بریده بریده پلي استر تهیه شود، نحوه تولید به همان شیوه تولید فیلامنت پلي استر می باشد، با این اختلاف که تعداد ورزنه های رشته ساز الیاف کوتاه بیشتر از رشته ساز نخ های فیلامنتی می باشد و تفاوت دیگر این است که در تولید نخ های فیلامنتی، فیلامنت های یک رشته ساز به طور جداگانه بر روی بوبین هایی پیچیده می شوند، ولی در تولید الیاف بریده بریده، فیلامنت های چند رشته ساز با یکدیگر جمع می شوند و به صورت کی فتیله )تاو یا Tow ( در می آیند. سپس فتیله فیلامنتی حاصل پس از کشش به دستگاه برش هدایت می شود و فیلامنت های داخل فتیله به طول دلخواه بریده می شوند.

نمودار تولید فیلامنت و الیاف کوتاه پلي استر در شکل زیر نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *